فایل های دسته بندی پایه پنجم - صفحه 1

پاورپوینت روزی که باران می بارید درس 13 فارسی پایه پنجم دبستان

عنوان پاورپوینت: پاورپوینت روزی که باران می بارید درس 13 فارسی پنجم دبستان فرمت: پاورپوینت ppt تعداد اسلاید: 18

قیمت : 13,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت وقتی بوعلی کودک بود درس 16 فارسی پایه پنجم دبستان

عنوان پاورپوینت: پاورپوینت وقتی بوعلی کودک بود درس 16 فارسی پنجم دبستان فرمت: پاورپوینت ppt تعداد اسلاید: 20

قیمت : 13,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت کار و تلاش درس 17 فارسی پایه پنجم دبستان

عنوان پاورپوینت: پاورپوینت کار و تلاش درس 17 فارسی پنجم دبستان فرمت: پاورپوینت ppt تعداد اسلاید: 21

قیمت : 13,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت کاجستان درس 15 فارسی پایه پنجم دبستان

عنوان پاورپوینت: پاورپوینت کاجستان درس 15 فارسی پنجم دبستان فرمت: پاورپوینت ppt تعداد اسلاید: 22

قیمت : 13,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت شجاعت درس 14 فارسی پایه پنجم دبستان

عنوان پاورپوینت: پاورپوینت شجاعت درس 14 فارسی پنجم دبستان فرمت: پاورپوینت ppt تعداد اسلاید: 18

قیمت : 13,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت درس آزاد فرهنگ بومی 2 درس 12 فارسی پایه پنجم دبستان

عنوان پاورپوینت: پاورپوینت درس آزاد فرهنگ بومی 2 درس 12 فارسی پنجم دبستان فرمت: پاورپوینت ppt تعداد اسلاید: 17

قیمت : 13,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت نقش خردمندان درس 11 فارسی پایه پنجم دبستان

عنوان پاورپوینت: پاورپوینت نقش خردمندان درس 11 فارسی پنجم دبستان فرمت: پاورپوینت ppt تعداد اسلاید: 18

قیمت : 13,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت نام نیکو درس 10 فارسی پنجم دبستان

عنوان پاورپوینت: پاورپوینت نام نیکو درس 10 فارسی پایه پنجم دبستان فرمت: پاورپوینت ppt تعداد اسلاید: 18

قیمت : 13,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت نام آوران دیروز، امروز، فردا درس 9 فارسی پایه پنجم دبستان

عنوان پاورپوینت: پاورپوینت نام آوران دیروز، امروز، فردا درس 9 فارسی پنجم دبستان فرمت: پاورپوینت ppt تعداد اسلاید: 19

قیمت : 13,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی