فایل های دسته بندی یازدهم انسانی - صفحه 1

پاورپوینت درس چهارم (چارلز دیکنز) زبان انگلیسی دوم دبیرستان

پاورپوینت درس چهارم (چارلز دیکنز) زبان انگلیسی دوم دبیرستان تعداد اسلاید : 28 Many years ago children from poor families had to work long hours. سالها پیش بچه های خانواده های فقیر مجبور بودند تا ساعت های زیادی کار کنند .

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت انسان موجود اخلاق گرا درس 11 فلسفه یازدهم انسانی

عنوان پاورپوینت درسی: دانلود پاورپوینت انسان موجود اخلاق گرا درس 11 فلسفه پایه یازدهم انسانی فرمت: پاورپوینت ppt تعداد اسلاید: 22

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت چیستی انسان (2) درس 10 فلسفه یازدهم انسانی

عنوان پاورپوینت درسی: دانلود پاورپوینت چیستی انسان (2) درس 10 فلسفه پایه یازدهم انسانی فرمت: پاورپوینت ppt تعداد اسلاید: 18

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت چیستی انسان (1) درس 9 فلسفه یازدهم انسانی

عنوان پاورپوینت درسی: دانلود پاورپوینت چیستی انسان (1) درس 9 فلسفه پایه یازدهم انسانی فرمت: پاورپوینت ppt تعداد اسلاید: 20

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت نگاهی به تاریخچه معرفت درس 8 فلسفه یازدهم انسانی

عنوان پاورپوینت درسی: دانلود پاورپوینت نگاهی به تاریخچه معرفت درس 8 فلسفه پایه یازدهم انسانی فرمت: پاورپوینت ppt تعداد اسلاید: 24

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت ابزارهای شناخت درس 7 فلسفه یازدهم انسانی

عنوان پاورپوینت درسی: دانلود پاورپوینت ابزارهای شناخت درس 7 فلسفه پایه یازدهم انسانی فرمت: پاورپوینت ppt تعداد اسلاید: 22

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت امکان شناخت درس 6 فلسفه یازدهم انسانی

عنوان پاورپوینت درسی: دانلود پاورپوینت امکان شناخت درس 6 فلسفه پایه یازدهم انسانی فرمت: پاورپوینت ppt تعداد اسلاید: 19

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت زندگی براساس اندیشه درس 5 فلسفه یازدهم انسانی

عنوان پاورپوینت درسی: دانلود پاورپوینت زندگی براساس اندیشه درس 5 فلسفه پایه یازدهم انسانی فرمت: پاورپوینت ppt تعداد اسلاید: 23

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت آغاز تاریخی فلسفه درس 4 فلسفه یازدهم انسانی

عنوان پاورپوینت درسی: دانلود پاورپوینت آغاز تاریخی فلسفه درس 4 فلسفه پایه یازدهم انسانی فرمت: پاورپوینت ppt تعداد اسلاید: 21

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی