فایل های دسته بندی پایه هفتم - صفحه 1

پاورپوینت آداب نیکان درس 7 فارسی هشتم

عنوان پاورپوینت درسی: دانلود پاورپوینت آداب نیکان درس 7 فارسی پایه هشتم فرمت: پاورپوینت ppt تعداد اسلاید: 24

قیمت : 13,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت ما می توانیم درس 17 فارسی هفتم

عنوان پاورپوینت: پاورپوینت ما می توانیم درس هفدهم فارسی پایه هفتم فرمت: پاورپوینت ppt تعداد اسلاید: 22

قیمت : 13,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت آدم آهنی و شاپرک درس 16 فارسی هفتم

عنوان پاورپوینت درسی: پاورپوینت آدم آهنی و شاپرک درس شانزدهم فارسی پایه هفتم فرمت: پاورپوینت ppt تعداد اسلاید: 25

قیمت : 13,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت ادبیات بومی 2 درس 15 فارسی پایه هفتم

عنوان پاورپوینت درسی: پاورپوینت ادبیات بومی 2 درس پانزدهم فارسی پایه هفتم فرمت: پاورپوینت ppt تعداد اسلاید: 18

قیمت : 13,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت اسوه نیکو درس 13 فارسی هفتم

عنوان پاورپوینت: پاورپوینت اسوه نیکو درس سیزدهم فارسی پایه هفتم فرمت: پاورپوینت ppt تعداد اسلاید: 17

قیمت : 13,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت امام خمینی درس 14 فارسی هفتم

عنوان پاورپوینت: پاورپوینت امام خمینی درس چهاردهم فارسی پایه هفتم فرمت: پاورپوینت ppt تعداد اسلاید: 25

قیمت : 13,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت خدمات متقابل اسلام و ایران درس 12 فارسی هفتم

عنوان پاورپوینت درسی: پاورپوینت خدمات متقابل اسلام و ایران درس دوازدهم فارسی پایه هفتم فرمت: پاورپوینت ppt تعداد اسلاید: 19

قیمت : 13,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت عهد و پیمان، عشق به مردم، رفتار بهشتی، گرمای محبّت درس 11 فارسی هفتم

اسلاید آموزشی پاورپوینت عهد و پیمان، عشق به مردم، رفتار بهشتی، گرمای محبّت درس 11 فارسی هفتم

قیمت : 13,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت کلاس ادبیات، مرواریدی در صدف، زندگی حسابی، فرزند انقلاب درس 10 فارسی هفتم

اسلاید آموزشی پاورپوینت کلاس ادبیات، مرواریدی در صدف، زندگی حسابی، فرزند انقلاب درس 10 فارسی هفتم

قیمت : 13,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی