اخرین محصولات ثبت شده

دانلود پاورپوینت My Favorite Food درس 8 زبان انگلیسی پایه هفتم

عنوان پاورپوینت درسی: پاورپوینت My Favorite Food درس 8 زبان انگلیسی پایه هفتم فرمت: پاورپوینت ppt تعداد اسلاید: 21 بکارگیری اشکال، تم و افکت های زیبا منطبق با مطالب و رئوس کتاب درسی

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت My Address درس 7 زبان انگلیسی پایه هفتم

عنوان پاورپوینت درسی: پاورپوینت My Address درس 7 زبان انگلیسی پایه هفتم فرمت: پاورپوینت ppt تعداد اسلاید: 29 بکارگیری اشکال، تم و افکت های زیبا منطبق با مطالب و رئوس کتاب درسی

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت My house درس 6 زبان انگلیسی پایه هفتم

عنوان پاورپوینت درسی: پاورپوینت My house درس 6 زبان انگلیسی پایه هفتم فرمت: پاورپوینت ppt تعداد اسلاید: 24 بکارگیری اشکال، تم و افکت های زیبا منطبق با مطالب و رئوس کتاب درسی

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت My Appearance درس 5 زبان انگلیسی پایه هفتم

عنوان پاورپوینت درسی: پاورپوینت My Appearance درس 5 زبان انگلیسی پایه هفتم فرمت: پاورپوینت ppt تعداد اسلاید: 29 بکارگیری اشکال، تم و افکت های زیبا منطبق با مطالب و رئوس کتاب درسی

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت My Name درس 1 زبان انگلیسی پایه هفتم

عنوان پاورپوینت درسی: پاورپوینت My Name درس 1 زبان انگلیسی پایه هفتم فرمت: پاورپوینت ppt تعداد اسلاید: 13 بکارگیری اشکال، تم و افکت های زیبا منطبق با مطالب و رئوس کتاب درسی

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت My classmates درس 2 زبان انگلیسی پایه هفتم

عنوان پاورپوینت درسی: پاورپوینت My classmates درس 2 زبان انگلیسی پایه هفتم فرمت: پاورپوینت ppt تعداد اسلاید: 9 بکارگیری اشکال، تم و افکت های زیبا منطبق با مطالب و رئوس کتاب درسی

قیمت : 9,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت My age درس 3 زبان انگلیسی پایه هفتم

عنوان پاورپوینت درسی: پاورپوینت My age درس 3 زبان انگلیسی پایه هفتم فرمت: پاورپوینت ppt تعداد اسلاید: 14 بکارگیری اشکال، تم و افکت های زیبا منطبق با مطالب و رئوس کتاب درسی

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت My family درس 4 زبان انگلیسی پایه هفتم

عنوان پاورپوینت درسی: پاورپوینت My family درس 4 زبان انگلیسی پایه هفتم فرمت: پاورپوینت ppt تعداد اسلاید: 29 بکارگیری اشکال، تم و افکت های زیبا منطبق با مطالب و رئوس کتاب درسی

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت مزدوران شیطان درس 15 پیام های آسمان هفتم

عنوان پاورپوینت: دانلود پاورپوینت مزدوران شیطان درس 15 پیام های آسمان پایه هفتم فرمت: پاورپوینت ppt تعداد اسلاید: 25 منطبق با مطالب و رئوس کتاب درسی بکارگیری تم های بسیار زیبا

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت کمال هم نشین درس 14 پیام های آسمان هفتم

عنوان پاورپوینت: دانلود پاورپوینت کمال هم نشین درس 14 پیام های آسمان پایه هفتم فرمت: پاورپوینت ppt تعداد اسلاید: 19 منطبق با مطالب و رئوس کتاب درسی بکارگیری تم های بسیار زیبا

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت بر بال فرشتگان درس 13 پیام های آسمان هفتم

عنوان پاورپوینت: دانلود پاورپوینت بر بال فرشتگان درس 13 پیام های آسمان پایه هفتم فرمت: پاورپوینت ppt تعداد اسلاید: 21 منطبق با مطالب و رئوس کتاب درسی بکارگیری تم های بسیار زیبا

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت نشان عزّت درس 12 پیام های آسمان هفتم

عنوان پاورپوینت: دانلود پاورپوینت نشان عزّت درس 12 پیام های آسمان پایه هفتم فرمت: پاورپوینت ppt تعداد اسلاید: 19 منطبق با مطالب و رئوس کتاب درسی بکارگیری تم های بسیار زیبا

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل