اخرین محصولات ثبت شده

کارتحقیقی بررسی اثر اعاده دادرسی و اعتراض شخص ثالث بر اجرای حکم در حقوق ایران

کارتحقیقی بررسی اثر اعاده دادرسی و اعتراض شخص ثالث بر اجرای حکم در حقوق ایران نوع فایل: word (قابل ویرایش) تعداد صفحات : 33 صفحه چکیده قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی در مواد ۴۲۴ و ۴۳۷ آثار متفاوتی برای اعاده دادرسی و اعتراض شخص ثالث در مورد اجرای حکم مقرر کرده است. بر اس

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

کارتحقیقی بررسی اجاره به شرط تملیک در حقوق ایران

کارتحقیقی بررسی اجاره به شرط تملیک در حقوق ایران نوع فایل: word (قابل ویرایش) تعداد صفحات : 46 صفحه چکیده قرارداد اجاره به شرط تملیک می‌تواند قراردادی برای تهیه و واگذاری اموال منقول و غیرمنقول توسط فروشنده به خریدار تلقی گردد مشروط بر اینکه چنانچه مبلغ قرارداد در اقساط معین شده مسترد گردد، خریدا

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

کارتحقیقی بررسی اجرت المثل کارهای زوجه در حقوق ایران

کارتحقیقی بررسی اجرت المثل کارهای زوجه در حقوق ایران نوع فایل: word (قابل ویرایش) تعداد صفحات : 43 صفحه چکیده: مطابق قانون پرداخت اجرت المثل و نحله جزء حقوق زنان در زمان طلاق است که با شرایطی خاص، به زن تعلق می گیرد. اگر زن کارهای خانه را انجام دهد و زوج بنا بر دلایلی بخواهد وی را طلاق دهد؛ به زوج

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

کارتحقیقی بررسی ‌‌‌احـراز‌ اصالت در اسناد الکترونیکی در حقوق ایران

کارتحقیقی بررسی ‌‌‌احـراز‌ اصالت در اسناد الکترونیکی در حقوق ایران نوع فایل: word (قابل ویرایش) تعداد صفحات : 35 صفحه چکیده‌ در نظام ادله اثـبات دعـوا،اصـالت سند،نقش مهمی در اعتبار دلیل دارد و سند اصل‌،معیار مطمئنی برای‌ تشخسص صحت سند و تمامیت آن اسـت.در ادله الکترونیکی،اصل‌ سند به معنای نسخه‌ای‌

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

کارتحقیقی بررسی اخذ بالسوم در فقه و حقوق

کارتحقیقی بررسی اخذ بالسوم در فقه و حقوق نوع فایل: word (قابل ویرایش) تعداد صفحات : 32 صفحه چکیده أخذ بالسوم کسی اسـت که کالایی را از مالک آن می‌گیرد‌ تا پس از بررسی‌ و پسندیدن‌ با مالک معامله کند.درباره مـسئولیت آخذ بالسوم در فقه و حـقوق اخـتلاف نظرهایی وجود دارد. عده‌ای ید او را به خاطر قاعده«ع

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

کارتحقیقی بررسی ارزش برابری در قانون اساسی ایران

کارتحقیقی بررسی ارزش برابری در قانون اساسی ایران نوع فایل: word (قابل ویرایش) تعداد صفحات : 32 صفحه چکیده در قانون اساسی ایران اصول متعددی وجود دارد که صراحتا برخورداری برابر همه ملت را از آن اصول بدون هیچگونه تبعیضی تاکید میکند.در مقابل اصول دیگری نیز وجود دارد که برابری و تساوی ملت را از برخورد

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

کارتحقیقی بررسی استفاده بلاجهت در حقوق ایران

کارتحقیقی بررسی استفاده بلاجهت در حقوق ایران نوع فایل: word (قابل ویرایش) تعداد صفحات : 38 صفحه چکیده مادة ۳۱۹ قانون تجارت ایران به دارندة سند تجاری بعد از مرور زمان ۵ ساله اختیار می‌دهد که بر مبنای «استفادة بلاجهت» وجه مندرج در سند تجاری را از شخصی که به ضرر او استفاده نموده است، مطالبه نماید. د

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

کارتحقیقی بررسی اصل استقلال امضائات در حقوق ایران

کارتحقیقی بررسی اصل استقلال امضائات در حقوق ایران نوع فایل: word (قابل ویرایش) تعداد صفحات : 30 صفحه چکیده ‌‌‌اصـل‌ استقلال امضاءها که به معنای اعتبار مستقل هر امضاء و عدم تسری بطلان یـک‌ امـضاء‌ بـه‌ مورد امضاهای دیگر است یکی از خصوصیات مهم اسناد تجاری به حساب می‌آید.بر اساس‌ ایـن اصل، هر امضاءک

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

کارتحقیقی بررسی اشتباه در نکاح در حقوق ایران

کارتحقیقی بررسی اشتباه در نکاح در حقوق ایران نوع فایل: word (قابل ویرایش) تعداد صفحات : 52 صفحه فهرست مطالب چکیده أ‌ مقدمه 1 فصل اول : کلیات 1 ۱-۱- طرح مساله 1 ۱-۲- تعریف اشتباه: 2 ۱-۳- مبنای اثر اشتباه در عقد 3 ۱-۳-۱- مبنای فقهی 3 ۱-۳-۱-۲- سنت: 3 ۱-۳-۱-۳- عقل: 3 ۱-۳-۲-

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

کارتحقیقی بررسی اصل حاکمیت قانون در نظارت بر قراردادهای اداری در حقوق ایران

کارتحقیقی بررسی اصل حاکمیت قانون در نظارت بر قراردادهای اداری در حقوق ایران نوع فایل: word (قابل ویرایش) تعداد صفحات : 37 صفحه چکیده قراردادهایی که هدف پژوهش حاضر را تشکیل می‌دهند قراردادهای اداری هستند،وجود یـک شخص حقوقی حقوق عمومی‌ در قرارداد،دارای امتیازات‌ قدرت‌ عمومی،گاهی ماهیت قراردادهای ای

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

کارتحقیقی بررسی اصل عطف بماسبق نشدن قوانين در حقوق ایران

کارتحقیقی بررسی اصل عطف بماسبق نشدن قوانين در حقوق ایران نوع فایل: word (قابل ویرایش) تعداد صفحات : 44 صفحه چکیده اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین از پایه های حقوق به شمار می رود. به گوانه ای که این اصل در حقوق خصوصی ، حقوق جزاء‌ حقوق عمومی وحتی در اسناد بین المللی به عنوان وسیله اثبات حق از اهمیت خاص

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

کتاب مدارهای میکرو الکترونیک سدرا – اسمیت (ویرایش پنجم) ترجمه فارسی

کتاب مدارهای میکرو الکترونیک سدرا – اسمیت (ویرایش پنجم) با هدف آموزش و تحلیل و طراحی مدار های الکترونیک به صورت آنالوگ و دیجیتال برای دانشجویان گروه های مهندسی برق و کامپیوتر نوشته شده است.علاوه بر این کتاب حاضر منبع مناسبی برای مهندسین و متخصصانی می باشد که مایلند دانش خود را در این گونه مباحث نو

قیمت : 4,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل